Orgány spoločenstva

VII. Správa mandátovej a volebnej komisie o výsledku volieb

– do orgánov spoločenstva boli zvolení:

Za členov výboru spoločenstva: 

1. Mgr. Mária Krajňáková

2. P. Albín Šomšák

3. P. Daniel Lapšanský

4. Ing. Estera Smolková

Za predsedu spoločenstva:

1. P. Ladislav Sopko

Za členov dozornej rady: 

1. Ing. Ján Tomaško

2. P. Štefan Gabrik

3. P. Ľuboš Trunko