Orgány spoločenstva

Valné zhromaždenie konané dňa 13. 06. 2015 zvolilo na ďalšie volebné obdobie nové orgány spoločnosti PSPS Henclová:

 

Výbor:

Predseda:           Ladislav Sopko

Podpredseda:   Mgr. Mária Krajňáková

Skladník:              Albín Šomšák

Kontrolór:           Ján Špak

 

Dozorná rada:

Ing. Estera Smolková

Ladislav Gabrik

Juraj Sopko