↑ Return to O nás

O činnosti

Sklad s drevom:

Uhadzovanie haluziny po ťažbe:

Uhadzovanie haluziny po ťažbe Uhadzovanie haluziny po ťažbe Uhadzovanie haluziny po ťažbe Uhadzovanie haluziny po ťažbe Uhadzovanie haluziny po ťažbe Uhadzovanie haluziny po ťažbe Uhadzovanie haluziny po ťažbe Uhadzovanie haluziny po ťažbe Uhadzovanie haluziny po ťažbe Uhadzovanie haluziny po ťažbe Uhadzovanie haluziny po ťažbe

Výsadzba sadeníc:

Výsadzba sadeníc Výsadzba sadeníc Výsadzba sadeníc Výsadzba sadeníc Výsadzba sadeníc Výsadzba sadeníc

Rúbaň po ťažbe:

 

 Náter chemickej ochrany: 

Prerezávka:

Oprava snežnej jamy – budúcej kancelárie: